Акредитация на дистанционна форма на обучение, специалност Образователен мениджмънт

 Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студенти, приети 2018/19 г. по ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след придобити ОКС "Бакалавър" и "Магистър"