1. Акредитирани професионални направления:

https://www.neaa.government.bg/129-profesionalni-napravlenija/459-akreditirani-profesionalni-napravlenija-v-juzu

 

2. Акредитирани докторски програми:

https://www.neaa.government.bg/130-akreditirani-doktorski-programi-vav-vu/553-akreditirani-doktorski-programi-v-juzu