1. Състав на факултетската комисия за осигуряване и оценяване на качеството на образованието и акредитацията

2. Система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието

3. Комисия по атестиране на академичния състав във Факултет по педагогика 

4. Комисия за оценяване на специалност "Специална педагогика"