• Меморандум за сътрудничество между Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски" и Сдружение на началните учители" в област Благоевград