1. Съева, Св., Ангелина Бекярова (2014)  Билингвизъм в условията на нарушен слух , сп. "Чуждоезиково обучение" 2014: стр. 654-669 https://azbuki.bg/editions/journals/foreign/fltcont012013-2/26-languages/foreignarticle/1482-cheo062014#art03

2. Попкочев, Т., ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ ОТ МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА