Стандарти за структура, съдържание, оформяне и защита на дипломни работи за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика септември 2018 г. 

Провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика февруари 2019 г.

Провеждане на защита на дипломни работи - Магистри Специална педагогика на английски език - 22 февруари 2019 г. 

Провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика - юли / септември 2019 г. 

Провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи към катедра "Педагогика" - септември 2019 г. 

Провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика февруари 2020 г.

Провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика - юли/септември 2020 г. 

Катедра "Социална педагогика" - септември 2020 г.