• специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

• специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“

• специалност „Физическо възпитание и спорт“
• специалност „Специална педагогика“
• специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“
• специалност „Социална педагогика“