Avatar 

ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

ДОЦ. Д-Р ЯНКА СТОИМЕНОВА

Приемно време :  Вторик - 10:00 -12:00 , кабинет 1414

                            Сряда - 10:00 - 12:00, кабинет 1414

Avatar

ЗАМЕСТНИК - ДЕКАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

И АКРЕДИТАЦИЯТА

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ТОМОВА 

Приемно време :  Понеделник - 13:30 - 15:00 , кабинет 1416

                           Сряда - 13:30 - 15:00 , кабинет 1416

ЗАМЕСТНИК - ДЕКАН ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ,

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ

ДОЦ. Д-Р ИЦКА ДЕРИЖАН