Avatar 

ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

ДОЦ. Д-Р ЯНКА СТОИМЕНОВА

Приемно време :  Вторик - 10:00 -12:00

Avatar

ЗАМЕСТНИК - ДЕКАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

И АКРЕДИТАЦИЯТА

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ТОМОВА 

ЗАМЕСТНИК - ДЕКАН ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ,

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ

ДОЦ. Д-Р ИЦКА ДЕРИЖАН