Ръководител катедра - проф. д-р Пелагия Терзийска

УК-1 - кабинет 1417

  • Приемно време: 

   сряда

   четвъртък     

   12:30 – 14:30

   12:30 – 14:30

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Технически секретар: Маргарита Илиева

УК 1, кабинет № 418
Работно време: 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

тел.: 073 588-525
моб. телефон: +359-882-540 168
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Академичен състав на катедра Управление на образованието и специална педагогика

 • проф. д-р Пелагия Терзийска - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • проф. д-р Янка Тоцева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • доц. д-р Снежана Попова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • доц. д-р Мая Сотирова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • доц. д-р Даниела Боцева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • гл.ас. д-р Милена Левунлиева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • гл.ас. д-р Светослава Съева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ас. д-р Радослава Топалска - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ас. Мария Каменичка - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022