Временно изпълняващ длъжността

Ръководител катедра - проф. д-р Пелагия Терзийска

УК-1 - кабинет 1417

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Технически секретар: Маргарита Илиева

УК 1, кабинет № 418
Работно време: 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

тел.: 073 588-525
моб. телефон: +359-882-540 168
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Академичен състав на катедра Управление на образованието и специална педагогика

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/2021 ГОДИНА