Педагогика

Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев

УК 1, кабинет № 417
Приемно време: 

  • вторник - 12:15 - 14:00 ч., кабинет 414, Учебен корпус 1
  • сряда - 10:15 ч. - 12:00 ч., кабинет 414, Учебен корпус 1


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически секретар: Евгения Граматикова

УК 1, кабинет № 418
Работно време: 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
моб. телефон: +359-882-818 525
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Академичен състав на катедра „Педагогика”:

Доц. д-р Траян Попкочев

Проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Проф. д-р Невена Филипова

Проф. д.п.н. Ваня Георгиева

Доц. д-р Веска Гювийска

Доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова

Доц. д-р Мая Сотирова

Доц. д-р Пелагия Терзийска

Доц. д-р Снежана Попова

Гл. ас. д-р Милена Левунлиева

Доц. д-р Николай Цанков

Гл. ас. д-р Светослава Съева

Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка

Д-р Марияна Шехова-Канелова

Ас. Мария Каменичка

Ас. Радослава Топалска-Крушевска

Приемно време на преподавателите от катедра „Педагогика“