Педагогика

Ръководител: доц. д-р Николай Цанков

УК 1, кабинет № 417
Приемно време: 

  • понеделник - 13:30 ч. - 15:15 ч., кабинет 417, Учебен корпус 1


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически секретар: Йорданка Димитрова

УК 1, кабинет № 418
Работно време: 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
моб. телефон: +359-882-818 525
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Академичен състав на катедра „Педагогика”:

Доц. д-р Николай Цанков

Доц. д-р Траян Попкочев

Проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Проф. д-р Невена Филипова

Доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова

Доц. д-р Мая Сотирова

Доц. д-р Пелагия Терзийска

Доц. д-р Снежана Попова

Доц. д-р Веска Гювийска

Доц. д-р Даниела Боцева

Доц. д-р Емилия Божкова

Гл. ас. д-р Милена Левунлиева

Гл. ас. д-р Светослава Съева

Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка

Гл.ас. д-р  Марияна Шехова-Канелова

Гл. ас. д-р Светлана Николаева

Ас. Мария Каменичка

Ас. д-р Радослава Топалска

Ас. д-р Вяра Цветанова

Ас. д-р Румяна Гьорева 

Ас. Елена Кондева

Ас. Янка Рангелова-Мирон

Приемно време на преподавателите от катедра „Педагогика“