Ръководител: доц. д-р Янка Стоименова

УК 1, кабинет № 417
Приемно време: 

УК 1, кабинет № 417

  • Приемно време: понеделник, 10:00 ч. - 12:00 ч.           
  • сряда,  10:00 ч. - 12:00 ч.


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически секретар: Славка Къркова

УК 1, кабинет № 307
Работно време:

  • понеделник – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
  • сряда – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
  • петък – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

Телефон: +359-73-588 535
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Академичен състав на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”:

 Проф.д-р Маргарита Колева

Проф. д.п.н. Йордан Колев

Проф. д.п.н. Елка Янакиева

Доц. д-р Янка Стоименова

Доц. д-р Анастасия Пашова

Доц. д-р Ангелина Манова

Доц. д-р Веска Вардарева

Доц. д-р Гергана Дянкова

Доц. д-р Мариана Балабанова

Доц. д-р Нино Михайлов

Доц. д-р Красимира Марулевска

Гл. ас. д-р Славейка Златева

Гл. ас. Ваня Стоименова

Гл. ас. Красимира Стоянова

Гл.ас. д-р Блага Джорова

Ас. Валентина Чилева

Ас. Цветомира Иванова

Приемно време на преподавателите от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“