Ръководител: доц. д-р Янка Стоименова

УК 1, кабинет № 414

Приемно време: 

УК 1, кабинет № 414

 • Приемно време: вторник, 10:00 ч. - 12:00 ч.           
 • сряда,  10:00 ч. - 12:00 ч.


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически секретар: Славка Къркова

УК 1, кабинет № 307
Работно време:

 • понеделник – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
 • сряда – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
 • петък – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

Телефон: +359-73-588 535
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Академичен състав на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

 • Проф. д.н. Елка Янакиева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Доц. д-р Янка Стоименова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Доц. д-р Мариана Балабанова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Доц. д-р Веска Вардарева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Проф. д-р Гергана Дянкова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Доц. д-р Красимира Марулевска - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Доц. д-р София Дерменджиева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Доц. д-р Анастасия Пашова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Доц. д-р Ицка Дерижан - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Доц. д-р Блага Джорова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Гл.ас. д-р Цветомира Иванова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Гл.ас. д-р Валентина Чилева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Гл.ас. д-р Ива Стаменова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ас. д-р Василена Спасова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ас. д-р Мирослав Терзийски - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА