Ръководител катедра доц. д-р Даниела Томова

УК-1 - кабинет 512

    • Приемно време: понеделник 10.30 - 12:15
    • сряда 10.30 - 12.15

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Технически секретар: Йорданка Димитрова

УК 1, кабинет № 418
Работно време: 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
моб. телефон: +359-882-818 525
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Фейсбук страница

Академичен състав на катедра „Теория и методика на физическото възпитание”:

Доц. д-р Валери Цветков

Доц. д-р Даниела Томова

Доц. д-р Кремка Петрова Станкова

Проф. д-р Васил Жечев

Гл. ас. д-р Невяна Докова

Гл.ас. д-р Стефан Кинов

Гл.ас. д-р Илия Канелов 

ас. д-р Янко Руменов

Приемно време на преподавателите от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“