Ръководител катедра доц. д-р Даниела Томова

УК-1 - кабинет 512

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Технически секретар: Маргарита Илиева

УК 1, кабинет № 418
Работно време: понеделник - петък: 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

тел.: 073 588-525
моб. телефон: +359-882-540 168
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Фейсбук страница

Академичен състав на катедра „Теория и методика на физическото възпитание”

  • доц. д-р Валери ЦветковThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • доц. д-р Даниела ТомоваThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • доц. д-р Кремка Петрова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • доц. ас. д-р Невяна ДоковаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • гл. ас. д-р Стефан КиновThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • гл. ас. д-р Илия КанеловThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • гл.ас. д-р Янко Руменов -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ас. д-р Вероника Георгиева -
  • ас. Лилиана Гоцева -