Розалина Янинска - еmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОКС "Бакалавър" - "Предучилищна педагогика и чужд език", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Предучилищна и начална училищна педагогика" (редовно и задочно)

Катерина Полимерова - emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ОКС „Бакалавър“ -"Социална педагогика"(редовно и задочно), "Специална педагогика"(редовно и задочно), "Педагогика и образователен мениджмънт";

ОКС „Магистър“ - "Специална педагогика"- и „Образователен мениджмънт“

Учебен Корпус 1, кабинет № 424
Приемно време: 10:00 - 12:00; 13:00 - 14:00
Телефон: +359-884-23 05 71

Таня Господинова -  еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОКС „Бакалавър“ - "Физическо възпитание и спорт"
ОКС "Магистър" - „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“, „Социална превенция и консултиране“ „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Педагогика за надарени деца“, „Предучилищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Интеркултурно образование“, „Предучилищна музикална педагогика“, „Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст“, „Спортна анимация“, „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“, „Физическо възпитание и спорт“;

СДК "учител" и „учител по …“

Учебен Корпус 1, кабинет № 513
Приемно време: 10.00 - 12.00; 13.00 -14.00
Телефон: +359-885-113 446