1. Етичен кодекс на преподавателите в ЮЗУ "Неофит Рилски"

2. Правилник за дейността и устройството на Комисията по етика на научните изследвания към ЮЗУ "Неофит Рилски" - http://www.swu.bg/university-profile/strategies-and-regulations/research-and-academic-development/rules-about-the-activity-and-the-device-of-the-ethics-committee-for-research-to-southwest-university-neofit-rilski-blagoevgrad.aspx