Преписи от протоколи на Факултетен съвет 2019 година 

Протокол № 1 / 16.01.2019 година

Протокол № 2 / 18.02.2019 година

Протокол № 3 / 27.02. 2019 година

Протокол № 4 / 20.03.2019 година

Протокол № 5 / 17.04.2019 година 

Протокол № 6 / 29.05.2019 година 

Протокол № 7 / 17.06.2019 година

Протокол № 8 / 12.07.2019 година 

Протокол № 9 / 26.08.2019 година

Протокол № 10 / 09.09-10.09.2019 година 

Протокол № 11 / 20.09.2019 година

Протокол № 12 / 03.10.2019 година 

Протокол № 13 / 30.10.2019 година

Протокол № 14 / 15.11.2019 година

Протокол № 15 / 20.11.2019 година 

Протокол № 16 / 17.12. 2019 година 

Преписи от протоколи на Факултетен съвет 2020 година 

Протокол № 1 / 15.01.2020 година 

Протокол № 2 / 06.02.2020 година 

Протокол № 3 / 19.02.2020 година 

Протокол № 4 / 21.05.2020 година

Протокол № 5 / 16.06.2020 година

Протокол № 6 /  01.07.2020 година 

Протокол № 7 /  29.07.2020 година

Протокол № 8 / 10.09.2020 година 

Протокол № 9 / 19-20.10.2020 година

Протокол № 10 / 28.10.2020 година

Протокол № 11 / 25.11.2020 година 

Преписи от протоколи на Факултетен съвет 2021 година

Протокол № 1 / 20.01.2021 година

Протокол № 2 / 10.02.2021 година