1. Състав на факултетската комисия за осигуряване и оценяване на качеството на образованието и акредитацията: 

Председател: Доц. д-р Валери Цветков

Членове : Доц. д-р Снежана Попова, проф. д-р Пелагия Терзийска, доц. д-р Даниела Томова, Лилия Стоянова (външен), Вергиния Влахова (външен), Рая Барбунска (външен), Ива Нанкова (докторант) и Виктория Младенова (студент)